Naslovna stranica | Registracija | Vaša košarica | Kontaktirajte nas
SecureCode   American Express   Visa
 

  Pretraži Diskont24:      Napredna pretraga


Diskont24 » Uvjeti i pravila poslovanja

Uvjeti i pravila poslovanja
Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana kupnje ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
U obliku Informativnog obrazca o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji (korisnici ga mogu pronaći ovdje), navode se prava i obveze potrošača, kao i obveze i prava trgovca u slučaju ostvarivanja prava korisnika na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, članak 10.) tvrtka Olympic International d.o.o. se obvezuje zaprimiti pismeni prigovor korisnika na izvršenu uslugu te na isti odgovoriti pismeno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Prigovor se dostavljaju u pisanom obliku na adresu:

Olympic International d.o.o.
Ilica 219a, 10.000 Zagreb,
Email web trgovine: info@diskont24.com
Email uprave: uprava@diskont24.com
Fax. 01-3712613


Olympic International se obvezuje dati odgovor na prigovor u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Korisnik treba uz prigovor dostaviti podatke za dostavu odgovora: ime, prezime i adresu.

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu izvršiti će se povrat sredstava u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika.

Olympic International d.o.o. prodaje isključivo nove proizvode za koje vrijede jamstva dobavljača proizvoda. Jamstvo za svaki proizvod je istaknuto ili na našim stranicama, računu, ili na stranicama dobavljača kao i na deklaraciji pojedinog proizvoda.

Trgovac se obvezuje na www.diskont24.com web stranicama jasno isticati svoje komercijalne namjere te redovno održavati i davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima u ponudi, na način prilagođen sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda i/ili usluge iz ponude, potrošač (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na ove Uvjete potvrđuje da je u primjerenom roku prije sklapanja ugovora primio na znanje predugovornu obavijest putem informacija objavljenih na www.diskont24.com web stranicama:

­- glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
­- nazivu i sjedištu Trgovca, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte ­ zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja Trgovca a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe
­- maloprodajnoj cijeni robe ili usluge,
- ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
­- uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Trgovca
­- uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i oobrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača u slučajevima u kojima to pravo postoji tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
­- tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač biti dužan platiti Trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. Zakona o zaštiti potrošača
-­ tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

-­ postojanju odgovornosti Trgovca za materijalne nedostatke

­- uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih Trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
­- postojanju odgovarajućih pravila postupanja Trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. Zakona o zaštiti potrošača
-­ pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev Trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja ­ ako je primjenjivo,
- funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
­3. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na www.diskont24.com web stranicama izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti kuni (kn) te obuhvaćaju PDV i trošak dostave. Trgovac tretira odabir Kupca putem www.diskont24.com stranice kao narudžbu te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Trgovac će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti Kupca na ostavljenu e­mail adresu ili putem ostavljenog kontakt telefona.
 
Online kupci

Autorizacija


 Log in  Registracija
Povrat lozinke

Košarica je prazna

Blagajna
Pregledaj košaricu

T-Com Pay Way
Kontaktirajte nas
Gdje smo
Kako kupiti
Načini plaćanja
Isporuka
Dostava
Jamstveni uvjeti
Uvjeti i pravila poslovanja
Izjava o privatnosti


Autorsko pravo Copyright © 2005-2017 Diskont24